O mnie

Nazywam się Łucja Róża Bobrukiewicz

Przez 6 lat zdobywałam doświadczenie zawodowe w Sekcji Interwencji Kryzysowej jako terapeuta, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie psychologicznym lub doznającym przemocy w rodzinie. Podejmowałam interwencje kryzysowe, przeprowadzałam konsultacje terapeutyczne z dziećmi i dorosłymi oraz organizowałam bezpieczne schronienie osobom pozostającym w sytuacji kryzysowej.

Zainteresowanie psychoterapią zrodziło się właśnie na kanwie tych doświadczeń i pragnienia niesienia pomocy innym.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą nastolatka, fanką zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i wypraw motocyklowych w odlegle zakątki świata.

Kwalifikacje

W roku 2013 rozpoczęłam swoją drogę do certyfikacji podejmując szkolenie w zakresie Psychotraumatologii Praktycznej i Psychoanalitycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Szkolę się również w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, którego jestem członkiem nadzwyczajnym.

Jestem absolwentką Studium Medycznego w Szczecinie (pracownik socjalny i asystent osób niepełnosprawnych), ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Doradztwo społeczne i Psychopedagogika oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia Zarządzania.

W ciągu kilku ostatnich lat ukończyłam:
  • Psychotraumatologia Praktyczna *3 stopnie w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
  • Kurs Terapii Poznawczo Behawioralnej w Centrum Psychologii Poznawczej
  • Studium Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu Niebieska Linia
  • Szkolenie z zakresu oceny klinicznej stanu psychicznego dzieci i młodzieży
  • Szkolenie z diagnozy i pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego Stricte
  • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
  • Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Terapia własna

Od 2015r. 2x w tygodniu doświadczam własnej terapii psychoanalitycznej, która niezbędna jest do głębokiego rozumienia pacjentów, doświadczania empatii w kontakcie z nimi oraz do oddzielania tego, co pochodzi w relacji terapeutycznej od pacjenta, od tego, co płynie z własnego doświadczenia psychoterapeuty.

Regularnie uczestniczę również w superwizjach i warsztatach terapeutycznych.

W pracy terapeutycznej pracuję integratywnie. Na każdego człowieka patrzę w sposób całościowy, głęboko wierząc, że jest z natury wartościowy i zdolny do samorealizacji. Proces psychoterapeutyczny traktuję jako towarzyszenie podczas drogi do pokonania cierpienia i trudności, do zmiany schematów.