Psychoterapia dzieci

Zdarza się, że martwimy się zachowaniem dziecka, które wykazuje zaburzenia emocjonalne, nastroju, odżywiania czy zaburzenia lękowe. Chcemy nauczyć się sposobu postępowania w trudnych dla siebie i niego sytuacjach oraz dowiedzieć, jak budować z dzieckiem relację trwałą i dla niego bezpieczną.

Chcemy się dowiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach, np.: rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, narodziny rodzeństwa. Pragniemy poznać mocne strony dziecka oraz obszary nad którymi warto popracować.

Informacje

Pierwsze spotkania poświęcone są na poznanie dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu, szkole oraz w kontakcie z dorosłymi. Ponadto psychoterapeuta zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu.

W przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Bez ścisłej współpracy ze strony rodziców efekty terapii dużo trudniej jest osiągnąć. Otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji.

Formy oddziaływań terapeutycznych

  • indywidualna praca z dzieckiem przy zastosowaniu metod adekwatnych do wieku rozwojowego

  • praca z rodzicami – psychoedukacja odnośnie mechanizmów powodujących trudności dziecka; coaching rodzicielski

  • praca z całą rodziną odnośnie relacji poszczególnych członków systemu ze sobą