Terapia dla par

Gdy relacje w rodzinie pogarszają się, gdy tracicie ze sobą kontakt, gdy własnymi siłami nie możecie dojść do porozumienia lub podjęliście decyzję o rozstaniu. Spotkania oparte są na rozmowie z psychoterapeutą, który wspólnie z Wami postara się dotrzeć do przyczyn Waszych problemów, wskazując możliwości ich zmiany. Poszukamy sposobów efektywnej komunikacji, abyście potrafili mówić o swoich potrzebach, emocjach i niepokojach, w sposób jasny, prawdziwy i nieobciążający.

Cele Psychoterapii

  • rozwój relacji w dojrzalszym i pełniejszym znaczeniu

  • doświadczanie miłości i równowagi

  • poczucie, które daje siłę, by pracować, bawić się, kontaktować z innymi ludźmi i samym sobą