Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest towarzyszeniem w Twoim zmaganiu się z sytuacjami kryzysowymi, w dokonywaniu wyborów, jest zmianą w dotychczasowym funkcjonowaniu, które przynosiło poczucie cierpienia, smutku, lęku. Jest stworzeniem możliwości przyjrzenia się sobie, swojej obecnej sytuacji, zatrzymania się na chwilę i zastanowienia, czego oczekujesz od życia, siebie i innych.

Psychoterapia prowadzi do zwiększenia poziomu samoświadomości, poznania swych potrzeb, uczuć, zasobów oraz ograniczeń, dzięki czemu możesz efektywniej wykorzystywać swój potencjał. Efektem owych zmian jest również umiejętność zawierania bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym, czerpania z życia radości w poczuciu harmonii i spełnienia.

Cele Psychoterapii

  • zwiększenie poziomu samoświadomości, poznanie swoich potrzeb, uczuć, zasobów i ograniczeń

  • umiejętność zawierania bardziej satysfakcjonujących relacji z ludźmi

  • czerpanie z życia radości w poczuciu harmonii i spełnienia