Terapia dla młodzieży

Rozumiem, że Twój czas dorastania jest czasem trudnym zarówno dla Ciebie jak i Twoich rodziców. To czas bardzo dynamiczny, w którym młoda osoba doświadcza wielu zmian, zarówno w wyglądzie fizycznym jak i w rozwoju poznawczym oraz emocjonalnym. To proces przygotowujący do przejścia z dzieciństwa w dorosłość. By to wejście w dorosłe życie było udane dla młodego człowieka, powinien on pozytywnie zrealizować zadania rozwojowe charakterystyczne dla okresu dojrzewania.

Cele Psychoterapii

  • pozwala młodej osobie poznać istotę problemu, z którym się zgłasza

  • poznanie swoich zasobów, aby móc jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości życiowe

  • możliwość rozwoju i uzyskanie zmian w problemowych obszarach